torsdag 14 april 2011

Medlemsmöte: Mer och bättre propaganda!

Mötet inleddes med agitation för att alla skall tänka på hur vi kan utveckla punkterna i handlingsprogrammet. Därefter diskuterades valbojkotten (se nedan). Förslag på hur vi kan bli än synligare till nästa gång (det verkar bli en andra omgång) framfördes. En kamrat hade skaffat fram information om valresultatet i Stockholm av vilket det verkar som om endast en liten minoritet om ca 15 % är oresonliga reaktionärer som vi inte kan diskutera med. Av statistiken framgick att Humala fick särskilt många röster i Stockholm. Frågan om att göra ett nytt nummer av tidningen diskuterades kort samt de politiska riktlinjerna för detta och vikten av att koncentrera agitationen och propgandan. Man bör inte ta upp särskilt många frågor åt gången i artiklar och flygblad. Nya affischer delades ut för fortsatt affischering. Beslut om mer intensivt bloggande togs så om vi lyckas så kommer bloggen att uppdateras 8 ggr innan nästa möte. Den som lever får se... . En uppdelning av skrivandet av det nya studiematerialet gjordes. Utan revolutionär teori, ingen revolutionär rörelse. Vi måste försöka få ner vår kunskap i ett riktigt bra studiematerial så att kollektivet kan stärkas och inte blir beroende av enskildas insatser.

Frank

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar