torsdag 1 november 2012

Byråkratkapitalismen, en död fråga?

Internationellt är det mycket få i den maoistiska rörelsen som diskuterar vad byråkratkapitalismen egentligen är för något. Ordförande Mao beskrev hur imperialismen utvecklade en särskild sorts efterbliven kapitalism i tredje världen. Denna kapitalism kallade han för byråkratkapitalism. 

Det finns ett begränsat antal texter av Mao som behandlar frågan och Ordförande Gonzalo har i olika skrifter bidragit till att utveckla förståelsen av detta fenomen som faktiskt handlar om det ekonomiska systemet i större delen av världen. En sak som vi kanske inte tänker på är att frågan även handlar om länderna i den svenska inflytelsesfären, t.ex. länderna i Baltikum som inte är självständiga ekonomier utan helt dominerade av utländskt imperialistiskt kapital. I själva verket har tredje världen brett ut sig i Europa med sovjetrevisionismens bankrutt och med detta har även frågan om byråkratkapitalismen bokstavligen krupit närmare oss här i Sverige.

Frågan om att förstå byråkratkapitalismen är mycket viktig för kommunisterna idag. Utan att förstå denna tes kan vi inte heller riktigt begripa världsrevolutionens process och vilken roll kommunisterna måste spela i olika länder. Vi behöver ta tag i detta och till att börja med utarbeta ett ordentligt studiematerial. Vill du vara med?

http://presidentegonzalo.org/document/p_19880000_demrev_eng.html

"Bureaucratic Capitalism. President Gonzalo states that the understanding of this issue is key to the comprehension of Peruvian society. Following Chairman Mao's thesis, he specifies five characteristics:

1. that bureaucratic capitalism is the capitalism that imperialism develops in the backward countries, which is comprised of the capital of large landowners, the big bankers, and the magnates of the big bourgeoisie;
2. it exploits the proletariat, the peasantry, and the petty bourgeoisie and places constraints upon the middle bourgeoisie;
3. it is passing through a process by which bureaucratic capitalism is combined with the power of the State and evolves into state monopoly capitalism, comprador and feudal, from which can be derived that in a first moment it unfolds as a non-state big monopoly capitalism and in a second moment, when is combined with the power of the state, it unfolds as state monopoly capitalism;
4. it ripens the conditions for the democratic revolution as it reaches the apex of its development; and,
5. confiscating bureaucratic capital is key to reach the pinnacle of the democratic revolution and it is decisive to pass over to the socialist revolution.
In applying the above, he conceives that bureaucratic capitalism is the capitalism that imperialism generates in the backward countries, which is linked to a decrepit feudalism and in submission to imperialism which is the last phase of capitalism."Inga kommentarer:

Skicka en kommentar