söndag 4 november 2012

Vi kräver att Ordförande Gonzalo friges!

Ogiltiga rättegångar
Som vi har skrivit tidigare så är domen mot Ordförande Gonzalo ogiltig av två skäl. Dels har presidenten gått och in och styrt och ställt direkt i processen vilket är ett brott mot domstolarnas oberoende. Enligt maktdelningsprincipen eller maktfördelningsläran skall den offentliga makten i en stat fördelas på olika maktpoler för att dessa ska uppväga och utöva kontroll över varandra i syfte att förhindra maktmissbruk. Maktdelningsprincipen är ett fundamentalt begrepp i moderna parlamentariska demokratier och är en av dess grundvalar. Utöver brotten mot maktdelningsprincipen, som i sig gör domen ogiltig, var det dessutom inget brott att göra uppror mot en kuppmakarregering (som Fujimoris) enligt 1979-års konstitution.


Utöver den första rättegången mot Ordförande Gonzalo i en militärdomstol 1992 hölls under 2000-talet hölls två rättegångar mot Ordförande Gonzalo. Under den första rättegången 2004 ställde han sig upp och ropade slagorden:

"LEVE DEN VÄPNADE KAMPEN!"
"LEVE PERUS KOMMUNISTISKA PARTI!"
"LEVE FOLKETS HJÄLTAR"
"ÄRA ÅT MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN!"

En grupp revisionister som arbetar åt USA-imperialismen och de härskande klasserna har bildat en organisation med namnet MOVADEF (Rörelsen för amnesti och grundläggande rättigheter). De verkar öppet i Peru och hela deras verksamhet bygger på idén att Ordförande Gonzalo sedan många år tillbaka förespråkar att kampen skall läggas ner och att man skall be "om förlåtelse". De kallar sig maoister och de menar att de följer "gonzalos tänkande" och demonstrerar på gatorna i Lima med stora bilder på Ordförande Gonzalo. De har tillsammans med underrättelsetjänsten skrivit ihop en bok som de sprider som heter "Puño y Letra". I denna påstås Ordförande Gonzalo argumentera juridiskt varför alla skall få amnesti och han påstås berätta detaljer om sin barndom bl.a. om hur han lämnades ensam av sin mamma. Men hur går MOVADEF:s historier ihop med slagorden som han ropade på rättegången 2004 innan de stängde av ljudet och kamerorna? Det gör det naturligtvis inte och rättegången 2004 måste betraktas som en politisk katastrof för regimen i Peru. Men slutade MOVADEF att predika sina påståenden om Ordförande Gonzalo efter rättegången? Naturligtvis inte. Nu blev det ännu viktigare att övertyga eventuella tvivlare.

Amnesti för militärer, poliser och revisionister?
Alla domarna sparkades efter rättegången 2004 och 2006 hölls istället en ny rättegång där inga meningsyttringar från de anklagade tilläts. Nu säger MOVADEF (kallas LOD eller HOL, den högeropportunistiska linjen, av PKP och flera av deras medlemmar har tidigare varit med i den revolutionära rörelsen) att Ordförande Gonzalo inte vill ha någon som arbetar för hans frigivande. Enligt MOVADEF säger han att "det inte handlar om mig" och att man därför inte skall driva frågan om försvaret av hans liv. Istället skall man driva frågan om amnesti för militärer, poliser och revisionister. Detta resonemang är så klart väldigt passande för den peruanska regimen som hoppas slippa irriterande delegationer (7 stycken har skickats hittills) som kräver att få träffa honom eller kampanjer som lyfter fram hans revolutionära politiska idéer.

Förräderi mot fosterlandet? När tjuvarna skriker, "ta fast tjuven"! 
Den härskande klasserna i Peru och dess stat tar bokstavligen order från USA som under perioder har haft personal som direkt har styrt de peruanska väpnade styrkorna. USA:s militärer opererar fritt i Peru och har fri tillgångar till dess hamnar. Stora delar av ekonomin är i händerna på USA som till en minimal kostnad tillåts tömma landets råvarutillgångar och förstöra miljön i stora områden. Miljarderna flödar ut ur landet samtidigt som delar av befolkningen svälter och tiotusentals barn dör varje år av fattigdomsrelaterade åkommor. En sådan regim, ett sådant styre dömer alltså Ordförande Gonzalo för "förräderi mot fosterlandet". En man som kämpar för att nationalisera alla storföretag och banker och för en jordreform som skulle innebära att alla bönder skulle få en bit och att jordägarnas makt skulle brytas kallar de för "landsförrädare". Det är som när tjuvarna skriker: "ta fast tjuven"!.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar