lördag 10 november 2012

Bryt 20 års isolering! Rättegången mot Ordförande Gonzalo är ogiltig!

Här är en bild av fängelset på flottbasen Callao där de hävdar
att Ordförande Gonzalo sitter fängslad idag. Som ni ser på bilden så hävdar
de att även Feliciano sitter där. Hur det ligger till i verkligheten
har vi ingen aning om.
Ordförande Gonzalo har nu i snart 20 år suttit isolerad från omvärlden under oerhört grymma förhållanden. Från början satt han i ett fängelse på en flottbasen Callao på några få kvadratmeter utan fönster med ljuset tänt dygnet runt. Maten sänktes ner till honom med en särskild anordning eftersom de var rädda att han skulle kunna påverka vakterna. 

Exakt hur förhållandena är i dag kan vi bara spekulera om men det finns ingen anledning att tro att det har blivit bättre, tvärtom önskar de med stor sannolikt att han skall dö snart. Han lider sedan länge av hudsjukdomen psoriasis som är farlig om man inte får ordentlig behandling och huruvida han idag vid 77 års ålder får någon behandling för sjukdomen vet vi inte.

Mellan 1992 och 1995 åkte sex delegationer ner till Peru och krävde att få träffa honom men ingen av delegationerna fick göra det. 2001 åkte den sjunde delegationen ner till Peru men inte heller de fick träffa honom. 2003 förklarade Perus Högsta Domstol att alla domar som har dömts av militärdomstolar är ogiltiga. Alla som dömts av militärdomstolar, inklusive Ordförande Gonzalo skulle alltså släppts fria. Men ingen av de politiska fångarna eller krigsfångarna släpptes. I stället utfärdade presidenten ett dekret som innebar att Ordförande Gonzalo inte skulle släppas fri avvaktan på en ny rättegång. Att en president överhuvudtaget lägger sig i en enskild rättsprocess brukar räknas som ett allvarligt brott mot den borgerliga demokratins princip om "oberoende domstolar". Perus konstitution från 1979 etablerade t.o.m. att vem som helst har rätt att göra uppror mot en "de facto"-regering som tillsatts genom ett kupp och en kupp är precis vad Fujimori gjorde 1992.

Den andra rättegången som alltså var styrd av presidentdekret och baserad på "brott" som skulle ha begåtts mot Fujimoris kuppmakarregering är ogiltig enligt alla internationella normer. Det finns därför ingen giltig juridisk grund att hålla Ordförande Gonzalo i fängelse. Detta är en viktig politisk fråga som vi måste lyfta i det kommande arbetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar