fredag 5 juli 2013

De dödar honom långsamt i isoleringen

Proletärer i alla länder, förena er! 

Försvara Ordförande Gonzalos liv! 

Den 24 juni berättade Guadalupe Perez, chef för Perus Nationella fängelseinstitut (INPE), för Canal N, på uppdrag av sin gamla peruanska stats folkmördande, fascistiska och landsutförsäljande president Humala (alias "kapten Carlos"), om Ordförande Gonzalo att: "vi kan inte garantera hälsan hos en person på 80 år, och detta är klarspråk.". Inför denna eländiges avslöjande deklaration så kräver vi av den fascistiska, folkmördande och landsutförsäljande Humalaregeringen och av alla civila och militära myndigheter som styr Peru att de uppfyller sina skyldigheter att säkerställa Ordförande Gonzalos liv och hälsa. Han är den viktigaste revolutionära krigsfången i världen, och de har honom i sina händer. Vi upprepar att det är en plikt för varje kommunist, kombattant och massa i Peru och världen uppfylla den sanktion som PKP etablerade mot de som kränker vår Anförare Ordförande Gonzalos integritet och vars resolution lyder:

"Vi vill verkligen varna den folkmördande fascisten Fujimori, de fega och folkmördande väpnade styrkorna som är specialister på nederlag och att ge sig på obeväpnade massor, den kyrkliga hierarkin, domare och byråkrater som understödjer detta folkmord samt den store marionettspelaren imperialismen, huvudsakligen yankee-imperialismen att de står till svars för vår Anförares liv och hälsa, om det ej uppfylls och det händer honom något kommer de att betala med sina liv, kosta vad det kosta vill!" 
(Perus Kommunistiska Parti, Centralkommittén, Resolution, December 1992)

Föreningen Nydemokrati - Tyskland

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar