måndag 10 december 2012

Base Mantaro Rojo, ännu ett internetspöke

Som bekant är det oerhört lätt att skapa "partier" eller grupper på nätet. Det enda som behövs är lite fantasi och datakunskaper som kan fås genom en "internetkörkortskurs" via Studiefrämjandet. Base Mantaro Rojo (http://mantarorojo.blogspot.se/ ) är ännu ett internetspöke som bland annat kopierar in text i sina "dokuement" från den tragiska poliskonspirationssidan Sol Rojo (www.solrojo.org alt. maoistisktforum.org). Sol Rojo är i sin tur en sida som publicerar "dokument" från en icke-existerande centralkommitté.

Poliserna eller de mycket suspekta upphovsmännen
bakom internetspöket "Base Mantaro Rojo" borde
kanske fråga sina uppdragsgivare efter pengar till
en layoutkurs?
Imperialisterna har allt att vinna på att det råder allmän förvirring och kaos bland revolutionärerna och det råder inget tvivel om att de aktivt och planmässigt arbetar för se till att det finns sådana problem. Det har t.ex. framkommit i peruansk TV att fängslade f.d. partimedlemmar i Perus Kommunistiska Parti som efter att utsatts för tortyr förespråkar "fredsavtal" har fått exakta instruktioner av underrättelsetjänsten vad de skall säga i TV (chefen för underrättelsetjänsten såg till att man höll upp skyltar med text på bakom kamerorna). 

Vad gäller Base Mantaro Rojo så är det ett långsiktigt projekt från upphovsmännen och det har dykt upp på nätet åtminstone sedan 2002. Förvirringen kring denna internetföreteelse har förstärkts av att det har hänt att peruansk media tar upp och diskuterar innehållet i deras texter.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar