fredag 26 oktober 2012

Kommunisten som ett resultat av vår gemensamma kamp

Studenter i Kina under kulturrevolutionen.
En fråga som är okänd är att Ordförande Gonzalo ett par gånger besökte Kina och fick utbildning i gerillkrigföring m.m. Han deltog i två olika delegationer som besökte Kina under kulturrevolutionen (1966-76) och detta bidrog i högsta grad till utvecklingen av den politiska linje han kom att företräda. 

Han uttryckte själv att det var Kinas Kommunistiska Parti som när han gick i skola hos dem lärde honom att förstå den marxistiska filosofin, frågan om underjordiskt arbete och folkkrig. Vid ett annat tillfälle sa han att det var Perus Kommunistiska Partis grundare José Carlos Mariateguis skrifter som fick honom att upptäcka maoismen.

Det var alltså inte en liten grupp i Ayacucho-regionen i Peru som isolerat från den internationella kommunistiska rörelsen inledde folkkriget 1980. För att få fart på den revolutionära utvecklingen i världen behöver vi motverka myten om hjältarna som kommer från ingenstans och inte behöver hjälp från någon. Vi revolutionärer och kommunister behöver varandra. Att dra lärdom från revolutionära rörelser i andra länder är inte bara en fråga om få inspiration utan frågan om det skall bli några revolutioner över huvud taget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar