söndag 12 februari 2012

Vad har hänt och vad skall vi göra?


Först vill vi börja med att göra något som bourgeoisien hatar, nämligen självkritik.

Vi drog igång den här bloggen och "Stödkommittéerna för den demokratiska revolutionen i Peru" under januari 2011 och upprätthöll en, med svenska mått mätt, ganska intensiv verksamhet fram till i höstas. Det som hände då var att det blev allt mer uppenbart att revisionister hade tagit över centralkommittén i Perus Kommunistiska Parti. Detta chockerade oss och vi blev för en period en smula lamslagna, därav tystnaden på bloggen. Naturligtvis borde vi ha informerat mer om läget. Det är helt förkastligt att som vi gjorde, först bygga upp ett intresse och sedan bidra till demoralisering genom tystnad. Nu har vi alla fall samlat oss och är återigen på offensiven.


Som synes har "Stödkommittéerna för den demokratiska revolutionen i Peru" blivit "Kommittéerna för Ordförande Gonzalo". Detta kan tyckas märkligt för den som inte har hängt med i vad som har hänt i Peru och utomlands vad gäller kommunisternas verksamhet. Som namnet "Stödkommittéerna för den demokratiska revolutionen i Peru" (SKDRP) antyder så var tanken med den organisationen (som alltså är upplöst) att skapa allmän opinion för revolutionen i Peru. "Kommittéerna för Ordförande Gonzalo" (KOG) vill naturligtvis också göra detta men vill framför allt utveckla kamp mot den idéströmning som kallas revisionism som har fått stort inflytande i Perus Kommunistiska Parti (PKP) och vars företrädare tagit över dess viktigaste instans, centralkommittén. Därutöver ser KOG det som en lika viktig uppgift att sprida de erfarenheter som vanns i revolutionen under Ordförande Gonzalos ledning. För att uttrycka saken enkelt så försökte SKDRP skapa enhet för PKPs politiska målsättningar för den demokratiska revolutionen medan KOG söker skapa enhet kring och intresse för Ordförande Gonzalos ideologiska linje och hans bidrag till marxismens utveckling. Denna förändring är en anpassning till det förhållandet att hela revolutionen står på spel på grund av revisionisternas inflytande.

En väsentlig fråga är huruvida det är meningsfullt att föra kamp i Sverige mot revisionismen i ett parti i ett annat land och dessutom på svenska? Nej det skulle det naturligtvis inte vara och vi har för avsikt att utveckla kritiken främst på spanska. Det vi skriver här på bloggen på svenska som vi vet når en liten skara läsare skall framförallt tjäna till att skapa opinion för revolutionen i Peru och skapa intresse för Ordförande Gonzalos bidrag till marxismens utveckling, dvs de erfarenheter som vanns i folkkriget under hans ledning.

Vad har vi framför oss? Vi kommer att ge ut och sprida de dokument där de viktigaste erfarenheterna av revolutionen i Peru sammanfattas. Vi har också för avsikt att genomföra seminarier med studier av den moderna revisionismen i Peru. Dessa seminarier hoppas vi skall resultera i dokument med utförlig analys och kritik av den moderna revisionismen i Peru på spanska. Dessa dokument kommer sedan att spridas via den spanskspråkiga hemsidan www.presidentegonzalo.org till en spanskspråkig publik.

Frank


1 kommentar:

  1. Är det Gonzalo som hävdar att revisionism är att "åberopa nya villkor"? I så fall var väl Marx och Engels de första revisionisterna, och Lenin skall vi bara inte tala om ...

    Jag har sett kritik mot att man överhuvud taget skall hålla på med nyare påfund som "Prachandalinjen", Avakians "nya syntes" eller "Gonzalotänkandet". Är böjd att hålla med om det, bland annat just för att de verkligt grundläggande tankarna i marxismen tenderar att försvinna, nämligen det som skälldes som "teorin om produktivkrafterna" under Kulturrevolutionen i Kina.

    SvaraRadera