torsdag 16 februari 2012

Revisionistledaren Artemio gripen

I helgen som gick greps revisionisten Artemio av de peruanska väpnade styrkorna i en by i nordöstra Peru. I detta område har Artemio (som internt i Perus Kommunistiska Parti kallas Julio) varit verksam under många år.

För att sätta detta gripande i sitt sammanhang är det nödvändigt att nämna något om bakgrunden. Efter att Ordförande Gonzalo greps 1992, tog Feliciano över ansvaret som ordförande för Perus Kommunistiska Parti (PKP). Ett ansvar, som det verkar, han uppfyllt väl fram till 1998 då en viss José och hans bror angav Feliciano och lämnade över honom till de peruanska väpnade styrkorna. Detta var vad man brukar kalla en kontrarevolutionär kupp. I Sverige är ordet förräderi sällan använt och inte populärt i kretsar som inte har för vana att föra hård kamp men det är ett helt nödvändigt ord för att beskriva vad José och hans släktingar gjorde den 14 juli 1999. Redan 1999 finns rapporter om att de gick runt i byarna i Ayacuho och deklarerade att de hade tagit över och att Perus Kommunistiska Parti nu hade en annan politisk linje.

I detta läge hade Artemio ett högt ansvar inom PKP. Istället för att ta detta ansvar och fortsätta att tillämpa de beslut som hade tagits på kongressen 1988 och det tredje plenum 1993 övergav han revolutionen och började under åren öppet predika att han skulle genomföra väpnade aktioner för att få amnesti. Med amnesti menas att han ber den peruanska reaktionen förlåtelse för att få leva legalt.

Här nedan är en video där Artemio ber om förlåtelse för den revolutionära kampen och där han kräver en ny konstitution för den gamla staten som han menar skall göra den mer demokratisk. Den peruanska staten kontrolleras av de härskande klasserna, storbourgeoisien med hjälp av godherrarna och imperialisterna, framförallt USA. Det kanske inte behövs sägas men vem tjänar tjänar på det politiska kravet att reformera staten? En stat som på 80- och 90-talet försökte hålla sig vid liv genom att ödelägga delar av landsbygden och massakrera och fördriva befolkningen. Allt för att krossa de fattiga massornas nyvunna stat som växte fram genom folkkommittéerna. Så vad skall revolutionärerna be om "förlåtelse" för? "Förlåt för att vi försökte bygga upp ett nytt Peru, med den mest omfattande demokrati för folket genom folkkommittéerna, förlåt för att vi ville bygga upp ett självständigt Peru där imperialisterna inte kan låta miljarderna strömma ut ur landet, förlåt för att vi bröt godsherreväldet på landsbygden, förlåt att vi byggde upp en kraftfull kvinnorörelse, förlåt, än en gång, förlåt.". Vad tror ni hans tal om förlåtelse handlar om?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar