söndag 5 juni 2011

Rapport från dagens valbojkott

Idag höll den gamla peruanska staten den andra omgången av presidentvalet på Södermalm i Stockholm. Vi å vår sida genomförde en flygbladsutdelning i anslutning till vallokalerna under parollen: Rösta inte! Gå inte i borgen för de borgerliga valen! Det var dag av kamp och för oss som uppskattar kamp var det en dag att minnas.

Varför gjorde vi detta?


Därför att vi inte vill att folket skall sätta sina förhoppningar till den ena eller andra USA-marionetten (ja även Humala se flygbladet) utan kämpa för att genomföra den demokratiska revolutionen. Syftet med den demokratiska revolutionen är som bekant att göra slut på imperialismen, byråkratkapitalismen och halv-feodalismen. Valen tjänar till att kanalisera folkets missnöje in i det parlamentariska spelet och motverkar uppfyllandet av den demokratiska revolutionens målsättningar. Dessa målsättningar som kommer att uppnås när den nya staten, den ny-demokratiska Folkrepubliken under formering, omfattar hela landet. Denna den nya staten som vi stödjer byggs främst upp på landsbygden men även i städerna. Vi liknar den gamla staten vid en helt utsliten sko. Vad gör man med gammal utsliten sko?

Den gamla peruanska staten gjorde tre försök att slå ner vår manifestation.

Försök 1.
Tre inhyrda vakter i kostymer kommer och river ner affischer mitt framför våra ögon. Syftet med detta var att sätta igång ett bråk som skulle sluta med att polisen förde bort oss. Viss kalabalik uppstod när kamraterna ställde sig ivägen för vakterna. På bilden syns den enda peruanska vakten av totalt fyra vakter som visade sig under dagen. Denna man hade fått i uppgift att riva ner affischerna och han verkade inte trivas i sin roll.

Försök 2.
En valarrangör kommer fram till oss och börjar tala högt på svenska om hur otäcka revolutionärerna i Peru är. Syftet med detta var att försöka demoralisera de av oss som var "dumma svenskar" och som inte har förstått hur allt egentligen ligger till. Han började skrika allt högre och uppmanade en kamrat att slå honom på käften och började gasta om "bögar". Återigen ett försök att ställa till bråk, alltså. Vi å vår sida började efter ett tag ropa slagord och när alla ropade i kör började han lunka iväg. Mannen med blå skjorta till vänster på bilden är provokatören.

Försök 3.

Valarrangörerna ringer till polisen och säger att vi har fysiskt har hindrat personer från att gå och rösta. Två polisfordon kommer och fyra av poliserna hoppar ut och deklarerar att de är skyldiga att se till att det peruanska valet kan hållas. Vi hindrar ingen enskild person från att gå att rösta eftersom vi anser att man måste samtala och övertyga och att man aldrig får tvinga folket till något.


Dessa försök lyckades alltså inte och vi avslutade manifestationen långt senare efter att ha delat ut några hundra flygblad på spanska. En del av de som gick för att rösta var arga men många fler var glada att se oss och vi hade många givande diskussioner. Det som var karaktäristiskt för den gamla statens män och alla andra vänner av USA-imperialismen är att de inte vill diskutera politik. Varför? För att de deras politik strider mot folkets intressen och de inte kan vara ärliga. Det är just därför vi alltid skall göra det. Dagens manifestation visade oss än en gång att folket vill inte ha imperialismen, den har gjort sitt helt enkelt. 

En härlig dag avslutades och detta med en skål i en park!


Övriga bilder
Någon sympatisör till folkets kamp i Peru hade tagit tillfället i akt och målat
ett slagord på vägen till  vallokalen
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar