onsdag 2 mars 2011

Medlemsmöte vecka 8 - studiecirkel förbereds

Mötet inleddes med spelandet av den nya sången som presenterades på förra mötet. Sångens namn föreslogs bli: Vi måste slå tillbaka!. Den nya versionen av sångtexten diskuterades livligt och flera ändringar och förtydligande föreslogs.

Som andra punkt på dagordningen diskuterades frågan om våra viktigaste argument för stöd till folkets kamp i Peru. En lång stund användes för att diskutera kopplingen mellan monopolkapitalets agressiva politik mot det svenska folket de senaste 30 åren och avsaknaden av ett stort anti-imperialistisk kraftcentrum på världsnivå. Monopolkapitalisternas offensiv kom ju av att många av dem uppfattade att de stora hoten från folken var undanröjda. Vi menar att den demokratiska revolutionens seger i Peru kraftigt kommer att bidra till att vända utvecklingen och förbättra det svenska folkets läge.

En kamrat hade översatt ett flygblad till arabiska som vi gick igenom och som kommer tryckas.

Vidare kommer det att göras en hel mängd aktiviteter i veckan som diskuterades en lång stund, likaså affischeringskampanjen. Vad gäller affischeringen så uppfattar vi läget så att huvuddelen av Sveriges massmedia kontrolleras av en liten grupp monopolkapitalister som ständigt väljer att återge USAs syn på folkets kamp i Peru. För att möta deras propaganda så måste vi lita till egna krafter och bygga upp en organisation som är i stånd att snabbt bemöta deras propaganda och informera folket i Sverige om vad som pågår i Peru. Det saknas just nu affischuppsättare i minst hälften av de områden vi har delat upp Stockholm i. Alla krafter som vill bidra till detta är självklart välkomna (mejla till peruinformation@yahoo.se).

Den internationella tidningen om folkets kamp i Peru, Sol Rojo, har trycks upp i 4 exemplar och det har bestämts att två exemplar skall behållas för interna studier och två skall spridas.

Frågan om studiecirkel togs upp och hur vi skall börja utarbeta ett nytt studiematerial.

Två olika bildvisningar, en om utplundringen och en om folkmordet hans inte med, men de är klara och skall visas nästa vecka.

Vi är inte ensamma, alla folk i världen som står i motsättning till imperialismen är våra vänner!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar