tisdag 15 mars 2011

Medlemsmöte: Kampanj för startande av studiecirklar

Mötet inleddes med att en ny version av den nya sången spelades. Debatten om innehållet utvecklades och diskussionen kom återigen in på frågan om innehållets förhållande till den demokratiska revolutionens program. Någon ansåg att vissa formuleringar var mer passande för en socialistisk revolution eftersom de kunde uppfattas så att de riktar sig mot kapitalismen i allmänhet och inte enbart mot byråkratkapitalismen. Målsättningen för denna etapp av revolutionen är ju att konfiskera monopolkapitalet och stödja det nationella kapitalet.
En kamrat fortsatte med att presentera resten av boken om kokain. Den andra halvan av boken var inte lika relevant för vårt arbete men alla deltog i en intressant diskussion om varför man blir beroende av kokain. Arbetslöshet och social misär verkar vara själva förutsättningen för en mer utbredd narkotikaanvändning.

En rapport lämnades också om affischeringen som några kamrater har genomfört på offentliga institutioner. Kamraten menade att det verkar som partierna i Sverige inte är intresserade av folket mellan valen för man ser ingenstans några affischer eller liknande.

Två bildvisningar genomfördes, en om imperialisten Ira Rennerts förstörande av miljön (livsförutsättningarna) i staden La Orroya och en om en annan aspekt av folkmordet folkmordet. Det berättades t.ex. om Barrios Altos massakern där 15 personer dödades av regimens dödspatrull på en grillfest i Lima.
FRANK

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar