tisdag 15 mars 2011

Bör världens länder erkänna Folkrepubliken av ny-demokrati (under formering)?

I folkrätten som i viss utsträckning reglerar världens länders mellanhavanden finns det vissa etablerade kriterier för när en stat bör erkännas som ett stat bland andra. Ove Bring som är professor i folkrätt på Stockholms universitet skriver följande i en artikel från 2008:

"För att erkänna en stat inom folkrätten måste vissa kriterier vara uppfyllda. Ett är att det ska finnas ett folk som självt vill bli erkänt som en stat.". "Förutom folkens självbestämmanderätt, finnas tre kriterier som ska vara uppfyllda för att man ska kunna utropa en stat enligt folkrätten: Det ska finnas ett territorium, det ska finnas en befolkning på territoriet som kan vara statsbärande, och det ska finnas en regering som kontrollerar territoriet."

Vi vet att de flesta imperialistiska länderna eller deras halv-kolonier i allmänhet i dagsläget antagligen inte har några ekonomiska eller politiska intressen som gör att de vill erkänna Folkrepubliken av ny-demokrati (under formering) men dessa frågor som rör folkens självbestämmanderätt är viktiga och vi återkommer till dem.

FRANK

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar