lördag 25 mars 2017

Internationell aktionsdag till försvar för ordförande Gonzalos livBrasiliens Kommunistiska Parti (Röd Fraktion) kallade till en internationell aktionsdag till försvar för ordförande Gonzalos liv den 23 mars. Kommunister i flera olika länder genomförde därför demonstrationer och gjorde aktioner för att uppmärksamma hur den peruanska staten torterar ordförande Gonzalo genom isolation och vägrar honom vård. Här i Sverige gjordes en målning för att uppmärksamma detta. Vi vet att de kamrater som reorganiserar Perus Kommunistiska Parti och fortsätter folkkriget kommer att få se bilderna från olika aktioner världen runt och att de kommer att förstå att de har kamrater också i Sverige som alltid kommer att stå vid deras sida i kampen för ett klasslöst samhälle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar