tisdag 13 september 2011

Äntligen ett par skarpa ögon i Peru

Vi har länge saknat någon likasinnad som kan rapportera direkt från Peru. Nu har vi äntligen den möjligheten med den kamrat som just nu befinner sig i Peru och kan ta bilder och rapportera om vad som händer. Vi som stöder den demokratiska revolutionen i Peru och som anser att Perus Kommunistiska Parti är den kraft som kan genomföra den är mycket oroliga över utvecklingen i Peru. Varför? Därför att det har blivit allt mer uppenbart att olika grupper som har övergett revolutionen och kallar sig maoistiska har fått stort inflytande på olika håll:

1. I huvudstaden och i flera andra städer, har gruppen Movadef som stöds av regimen fått bl.a. inflytande vid universiteten. De predikar "fred och försoning" och lever på själva påståendet att Ordförande Gonzalo också skulle övergett alla principer och predikar att man skall lägga ner kampen . De har bildat flera dagskravsorganisationer som kräver olika saker.

2. José-gruppen i Ayacucho, har flera hundra gerillasoldater. Ledningen som antagligen har haft kontrollen sedan 2003 anser av Ordförande Gonzalo är "terrorist" och folkkriget utvecklades "trots" honom och "terroristen" Feliciano. De sprider också påståendet att Ordförande Gonzalo är en "förrädare som förespåkar fred". De verkar numera helt klart att han och hans bror angav kamrat Feliciano som ledde Perus Kommunistiska Parti efter Ordförande Gonzalo och som plötsligt greps 1999. De förespråkar en politik som leder fram mot att sluta fred med den "interna" klassfienden dvs. de vill inte göra slut på godsherreväldet och dela ut jorden till bönderna. Istället vill de samla alla krafter för ett förment "nationellt motståndsfolkkrig". Vilket i sig är en motsägelse eftersom USA inte kommer att intervenera allt mer om man inte utvecklar folkkriget vilket kräver att man reser bönderna just genom att dela ut jorden till "dess brukare".

3. I Huallagadalen genomför Artemio (Julio) aktioner för "tvinga" regimen till en "politisk lösning på kriget". Han tog över ledningen för Perus Kommunistska Parti efter att kamrat Feliciano greps. Han leder också ett antal gerillasoldater och genomför då och då militära aktioner. Enligt uppgifter greps Artemio och hölls fången ett tag och släpptes sedan. Därefter börjande han aktivt predika att man måste lägga ner kampen.


Hur står det då till med de kamrater som vill fortsätta kampen. Vi vet inte exakt hur läget är men återkommer till detta.

2 kommentarer:

  1. Tack för vettig information. Om inte PKP har några väpnade styrkor kvar borde rimligen folkkriget betraktas som avslutat, under förutsättning att inga av de här avknoppade grupperna betraktas som PKP?

    SvaraRadera
  2. Vår förhoppning är att det fortfarande finns kamrater som kämpar för att utveckla den demokratiska revolutionen genom folkkriget. Vi håller på och undersöker och det finns saker som tyder på att det finns det. Ett problem är att regimen mycket väl vet att nederlagsgrupperna (José, Artemio, Movadef) är något positivt för dem och ev. info om de som vill fortsätta inte kommer ut. Det har kommit fram att de har haft en mycket hög centralisering av nyhetsflödet där chefen för säkerhetstjänsten i praktiken satt som redaktör för de flesta TV-stationer.

    SvaraRadera