fredag 26 augusti 2011

Den nya maktens uppbyggande i städerna och slaget om Raucana. DEL 3.


Ett massmöte hölls där två representanter från Fujimoris Cambio90-parti (Fujimori var Perus president från 1990 till år 2000) deltog för att erbjuda förhandlingar men folket beslöt att fortsätta kampen. Det kungjordes att Isola (jordägaren som ägde ett område kring Raucana) hade en blodsskuld till folket och att det aldrig skulle kompromissas och folk strömmade hela tiden till från bostadsområdena i närheten.

Den 9:e augusti var alla beredda att bekämpa vräkningen och jordägarens fabriker utsattes för väpnade aktioner i form av ett bombattentat genomfört av FGA (Folkets Gerillaarmé), detta gjordes för att sätta press på dem att dra tillbaka vräkningsorden men det gjorde de inte.

Den 5 september trängde 1500 soldater ur de reaktionära väpnade styrkorna in och övertog Raucana efter hård kamp, men PKP mobiliserade åter massorna och häftig kamp fördes för att driva ut militären igen. Kampen skakade Lima och hela Peru och är till idag ett exempel på hur man kan bygga upp och försvara den nya makten i städerna.

Epilog: Perus militär byggde en militärbas i Raucana för snabbt kunna slå ner eventuella uppror. Denna sägs sedan ha tagits bort ca 1999. Personer som varit där förra året menar dock att militären har kvar en anläggning där. 


Bilderna nedan föreställer militärer som genomför en s.k. civilaktion i Raucana och militär som patrullerar där. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar