onsdag 24 augusti 2011

Den nya maktens uppbyggande i städerna och slaget om Raucana

Vi skrev för några dagar sedan om om olika typer av folkkommittéer som är en form av ny folklig politisk makt som måste byggas upp för att ersätta den gamla staten som förstörs under den demokratiska revolutionen. En form av politisk makt kallas folkkampkommittéer. 

Det finns många exempel på uppbyggande av ny makt i form av folkkampkommittéer i städerna. Ett exempel sådant var uppbyggandet av den nya makten i stadsdelen Raucana (se bild) i Perus huvudstad Lima (här är en artikel som är intressant, vänligen bortse från obligatorisk demoniseringsgoja). Här låg stora områden som ägdes av en byggherre vid namn Isola öde och han var inte var särskilt intresserad av området och hade inte hade brytt sig om området under många år. I detta område ledde Perus Kommunistiska Parti en jordockupation som innebär att man reser folket till att ockupera mark. Cirka 1200 personer kom dessutom från områdena runt i kring för att delta. Jordockupationen började och ett aktivt försvar organiserades. Folket beväpnade sig med enkla vapen såsom bildäck, slungor, stenar, klubbor och chilipeppar och syra. Utav tre sammanstötningar utspelade sig den första den 28:e juli 1990 och där blev polisen tillbakatvingad. I den andra sammanstötningen blev Felix Jorge Raucana dödad och stadsdelen fick bära hans namn. Senare utkämpades ett tredje slag men inte ens då var polisen i stånd att bryta Raucanas försvar.


I Rauacana upprättades ett välfungerande samhälle med mycket låg kriminalitet, brunnar grävdes med rent vatten och djuravel organiserades. Kvarteret var nästan helt självförsörjande på livsmedel på grund av kollektivt brukande av den utdelade jorden och hjälp från andra områden som bidrog trots stor fattigdom.

forts. imorgon. (visst är det så att många undviker att läsa långa texter på nätet?)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar