måndag 29 augusti 2011

Aftonbladet tar täten i förberedelserna för ett krig mot Syrien


USA och imperialistmakterna i Europa är skickliga på att använda media för att lägga de opionsmässiga grunderna för krigen som de utvecklar. Tanken är att det är svårt att föra krig om man har opionen emot sig. Därför måste de se till att rätt "information" förs fram genom sina kontakter i media. Detta kallas perceptionsstyrning. Syrien är ett land som har stått imperialistmakten Ryssland nära och som nu med våld skall öppnas och underkastas amerikanskt och eurpeiskt finanskapital. I Wallstreet journal sprider nu Pentagon att de måste göra något åt alla massförstörelsevapen i Syrien. Jag förmodar att ingen har glömt upptakten till markockupationen av Irak?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar