torsdag 21 juli 2011

Kommande flygblad: (OBS! Flygbladet kommer att översättas till spanska och riktar sig till spansktalande)
Vem bestämmer i ditt land?
Vi tror att det är USA
Imperialismen har sannerligen inte givit upp kolonialismen efter andra världskriget. De har behållit ekonomisk och militär kontroll över de gamla kolonierna och de har i många länder tvingats att ändra sin gamla metod med direkt kolonialvälde och tillgripa en ny halv-kolonial metod för kolonialvälde och exploatering genom att lita till de agenter som de utvalt och utbildat för ändamålet.

Medelst ekonomisk "hjälp" eller andra former håller de dessa länder som marknader för sin kapitalexport, plundrar deras rikedomar och suger blodet ur folken. Dessutom använder de Förenta Nationerna som ett instrument för inblandning i många länders inre angelägenheter gör dem till föremål för militär, ekonomisk och kulturell aggression. När de är ur stånd att med "fredliga" metoder upprätta sitt välde ordnar de till militära statskupper, genomför undermineringsverksamhet och tillgriper även direkt väpnad intervention och aggression.


Hur skall vi lösa problemet med att så många länder är koloniala eller halv-koloniala?

Vi måste kasta ut imperialisterna och konfiskera storföretagen, monopolen (statliga och icke-statliga), bankerna och all annan imperialistisk egendom och sätta hela ekonomin i rörelse för att tjäna folket. Fattigdomen ökar, folk svälter och det är mycket bråttom.

Vi måste också göra slut på jordägarväldet på landsbygden. Oavsett vad som sägs i finanskapitalets media så lever miljoner bönder under godsägarnas direkta dikatur på landsbygden. Den halv-feodala egendomen måste likvideras och jorden delas ut till dess brukare.

För att åstadkomma detta måste vi, hur hemskt det låter för vissa, krossa de gamla exploatörernas stat och bygga upp en ny.

Detta som beskrivits ovan är det som vi menar med den ny-demokratiska revolutionen. Den är demokratisk bl.a. för att folket kommer till makten istället för imperialisterna och deras agenter.

Vi menar att Ordförande Gonzalo (Abimael Guzman), som nu suttit i isoleringscell i 19 år i Peru under askyvärda förhållanden, har mycket att lära oss. Han var i ledningen när man drev fram inledandet av folkkriget för att genomföra den ny-demokratiska revolutionen i Peru 1980 och han ledde arbetet när man sammanfattande erfarenheterna i några viktiga dokument 1988 (1:a kongressen)..

Vi kommer att få ett slut på imperialismens välde men vi måste kämpa för det och vi som är seriösa bör studera erfarenheterna från kampen i Peru och kämpa i Ordförande Gonzalos anda.

KÄMPA FÖR DE DEMOKRATISKA REVOLUTIONERNA I ALLA FÖRTRYCKTA NATIONER!

BYGG UPP DEN ANTI-IMPERIALISTISKA ENHETSFRONTEN!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar