måndag 4 juli 2011

En kommentar om vår politik

Det här var från början en kommentar men det är viktiga frågor så jag hoppas att några fler läser detta om det ligger som ett inlägg.

Folket i den mening som avses i inlägget nedan är alla utom monopolkapitalisterna, övriga kapitalister och deras närmaste anhängare. Det är klart att det varierar var folket bor men i t.ex. Stockholm så bor ju det flesta med lägre inkomster i förorter söder och nordväst om innerstan. Att "gå ut i förorten" blir ju i praktiken mer en riktningvisare att ställa emot att "vinna kändisar” eller likande. Erfarenheterna från Vietnamrörelsen spökar i våra huvuden och varje person som tar frågan på allvar borde väl fundera över vad de gjorde som bör tillämpas idag.

Vad gäller enheten så vill vi ha bredast möjliga enhet för den demokratiska revolutionens politik d v s att krossa imperialismen, byråkratkapitalismen och halv-feodalismen. Men enheten får ju inte vara principlös eftersom vi då motverkar vi vårt syfte. Alla som anser att det är rätt att göra uppror mot dessa föhållanden vill vi gärna arbeta med.

Angående Chavez och olika politiska partier i Sverige så tror jag att det är viktigt att rikta kritik och debattfokus mot idéer och inte sikta mot personer och organisationer.

För övrigt har hela debatten mot bombvänstern fört det goda med sig att, några har avslöjat sig som pro-imperialister och viktiga frågor debatteras mera än förut. På Aftonbladets kultursidor pågår ju just nu viktiga principiella diskussioner http://www.aftonbladet.se/kultur.

Jag hoppas att vi kan bidra en smula till debatten men än mer att till att organisera, det är det enda vi har att sätta upp emot imperialisterna och vi är inte särskilt bra på det än.

Frank

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar