torsdag 28 juli 2011

Debattera på Foro Comunista!

 

På detta forum debatterar diverse folk. Självklart är det många uppfattningar som figurerar i imperialistpressen som sprids via forum som detta. Men eftersom vår uppfattning är så sällan hörd i dessa sammanhang skulle de vara ett gott bidrag om flera av oss gick in i relavanta diskussioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar