söndag 31 juli 2011

Arbetet med studiematerialet fortskrider

Vi tagit krafttag i arbetet med studiematerialet och har nu ett rejält häfte. Det saknas dock en del vad gäller analyserna av den senare utvecklingen i Peru och vi uppmanar alla eventuella läsare som har något att bidra med att skicka material till oss (jag är optimist, peruinformation@yahoo.se) eller länkar, förslag på litteratur m.m. Vi skulle vilja läsa mer detaljerad information om den röda fraktionen, analyserande material om Humala, Palominogruppen, Artemiogruppen, Movadef, utvecklingen av de s.k självförsvarskommittéerna, förslag på bilder och statistik m.m. Vi tar tacksamt emot flygblad som spridits i Peru eller utomlands från var och en av grupperna. Utan rejäla studier kan man inte bygga upp en revolutionär rörelse. Vi har lärt oss mycket i arbetet med materialet och framför allt har vi lärt oss att vi är okunniga. Nedan en gammal bild av gerillasoldater som håller en folkskola i Peru. Mannen till vänster ser så arg ut att en trotskistisk grupp har använt bilden på framsidan av ett häfte som svartmålar Perus Kommunistiska Parti (PKP).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar