tisdag 10 maj 2011

Medlemsöte: Disciplin och var finns den nya makten?

Något om förra veckans medlemsmöte.

Vi började mötet med att spela en ny sång som handlar hur gerillasoldaterna utvecklar de ny-demokratiska revolutionen. Därefter hölls ett kort anförande om disciplin. Över hela världen för de härskande klasserna fram individualism av olika slag genom kulturen. Disciplin framställs ofta i som något negativt, är det inte i själva verket "fascistiskt"? Utgångspunkten i det korta föredraget var att en organisation kan inte existera utan ett visst mått av disciplin. Om ingen bryr sig om att komma till mötena så upphör organisationen att existera. Därför kräver varje organisation ett minimum av discplin. Om man lovar att genomföra något för kollektivet (organisationen) och sen struntar i det så bidrar man lite grand till att slå sönder organisationen. Detta eftersom den anda som säger "varför skall jag bry mig om ingen annan gör det" stärks kraftigt när en eller flera personer struntar i kollektivet och fokuserar på det individuella.

Med utgångspunkt i de listor som har utarbetats över aktioner som har genomförts de senaste åren gav ett par kamrater en bild av var den nya makten finns idag. I landskapen Ayacucho, Cuzco, Huancavelica, Apurimac finns det helt klart ny makt, med stödbaser och folkkommittéer. Också i landskapen San Martin och Huanuco genomförs det aktioner av militärt slag. Ett problem i dessa områden har varit att en ledande person som går under namnet "Artemio" har velat lägga ner kampen för den ny-demokratiska revolutionen. Det är oklart hur många som fortsätter följa honom men det står helt klart att en hel del kamrater i detta område inte vill lägga ner kampen. För övrigt görs det ju flygbladsutdelningar och fanupphängningar på många håll i landet. I de områden där fredligt progandaarbete pågår idag kan ju bli till gerillaaktioner imorgon. Detta eftersom man hela tiden anstränger sig för bygga upp ny makt och då krävs det att folkets styrkor driver bort den gamla peruanska staten.

Pengar samlades även inte till "En kamerman till Vizcatán-kampanjen" och arbetet på 1:a maj gicks igenom.
Frank

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar