torsdag 3 mars 2011

USA UT UR PERU! Affischen korrigerad

Efter att den förra versionen kritiserats för att inte vara tillräckligt tydlig har den nedre delen av texten förtydligats. Kritik är ju alltid välkommet. Vi får inte vara rädda för att få våra brister påtalade och kritiserade eftersom vår verksamhet syftar till bidra till folkets kamp.  Vem som helst, får gärna  påtala våra brister. Om kritiken syftar till att förbättra vårt arbete, kommer vi att rätta oss efter kritiken. Om det som föreslås är till förmån för kampen, kommer vi att ge­nomföra det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar