onsdag 9 mars 2011

Medlemsmöte: Ett par kraftansträningar...

Mötet skulle ha inletts med den nya sången men det blev inte av pga problem med gitarristen. På nästa möte skall en ny omarbetad version sjungas och diskuteras.

Diverse administrativa frågor togs upp, bl.a. hur alla kan bidra till att underlätta den alltmer komplicerade planeringen av olika aktivteter.

Diverse nyheter från Peru och andra håll i världen presenterades av en kamrat vilket är viktigt för att bygga upp vårt kollektiva kunskapsförråd.

Utan ordentliga studier kan inte organisationen byggas upp. Studiematerial. Arbetet med ett studiematerial har påbörjats och det har bestämts tider en kraftansträngning för att få materialet färdigt.

Presentation av aktuell litteratur. En kamrat presenterade den relativt nya boken "Kokain" av Lasse Wierup, Erik de la Reguera . Boken innehåller en hel del intressanta fakta. Bl.a. om hur USA drev frågan om att genom FN klassificera koka-bladen i samma grupp som heroin och amfetamin och kokain. I boken skriver författarna också mer eller mindre öppet om USA:s inblandning i knarkhandeln i latinamerika.

Affischeringskampanjen. Det har beslutats att kampanjen skall utvecklas och det kommer att göras en kraftansträngning också på detta område. En ny affisch kommer inom kort att utarbetas för detta.

Peruinsamlingen. Arbetet med insamlingen går vidare.

/Frank


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar