fredag 4 mars 2011

Har svenska journalister något ansvar i folkmordet?


Det pågår ett folkmord på Perus landsbygd som den svensk media vägrar prata om. USA genomför tillsammans med sin peruanska marionettarmé häftiga bombanfall mot de fattiga, soldater omringar byar och bränner ner husen, dödar boskapen, våldtar kvinnorna och mördar de fattiga i tusental. 

Detta pågår just nu men svensk media matas med amerikanskvänliga nyheter och publicerar dem okritiskt (ja, det är befogat att tala allmänt om svensk media). Den svenska pressen bidrar på det sättet till folkmordet därför att ju fler som motsätter sig USA:s folkmordskrigföring desto svårare blir det för dem att fortsätta med det. Journalisten Björn Kumm framstår, genom sin vitt spridda bok “Terrorismens historia”, som en av de personer i Sverige som i särskilt hög grad bidrar till att folkmordet kan fortsätta. När han för ett par månader sedan framträdde i Stockholm frågade vi honom varför han inte nämner USAs roll i sin bok erkände han att kanske "hade skrivit för lite om det".  Björn Kumm upprepar gång på gång de falska påståenden som utgör en central del av den amerikanska krigföringen. Inte ens namnet på den kraft som går i främsta ledet mot den utländska dominansen har han fått rätt. Här nedan en jämförelse:

USA PÅSTÅR
Lysande Stigen var “delvis finansierade genom allianser med knarkhandlare som hade etablerat ett fäste i de peruanska anderna ...". (www.state.gov)

BJÖRN KUMM PÅSTÅR
Lysande Stigen ”inledde ett uppenbarligen fruktbart ekonomiskt samarbete med kokain-maffian.” ( Kumm, Björn, Terrorismens historia, s 203.)

VÅR UPPFATTNING
Det har aldrig funnits någon organisation som heter Lysande Stigen. Det namnet använder USA i sin propaganda. Det riktiga namnet  på den organisation som leder kampen mot USA:s dominans är Perus Kommunistiska Parti (PKP).


USA:s vikigaste svepskäl för att fortsätta folkmordet är “kampen mot knark-terrorismen”. I själva verket bekämpar PKP knarkhandeln som i Peru och flera andra länder har kopplingar till USA och deras marionettregimer.

USA PÅSTÅR
Lysande Stigens attacker dödade så många som 11,000 civila, men det uppskattas att så många som 70,000 människor dödades i striderna mellan den peruanska regeringen och den Lysande Stigen.”. ( www.cfr.org, ledande amerikansk “tankesmedja”)

BJÖRN KUMM PÅSTÅR
Lysande Stigen “bar skulden för merparten av de 20,000 till 25,000 dödsfall som inträffat under det pågående ‘folkkriget’” ( Kumm, Björn, Terrorismens historia, s 207)

VÅR UPPFATTNING
Det är USA och dess marionettregim som ligger bakom nästan alla dödsfall. Kumm beskriver i ett häfte om Guatemala hur USA instruerade militären i folkmordsplaner och hur de “rensade hela regioner från invånare”. I “Terrorismens historia” nämner han inte en enda gång USA:s roll i Peru. Hur kan det komma sig? ( Kumm, Björn, Krig och fred i Guatemala, s 18)

USA PÅSTÅR
Lysande Stigens långsiktiga mål är att störta den marknadsbaserade demokratin i Peru” ( www.heritage.org amerikansk “tankesmedja”)

BJÖRN KUMM PÅSTÅR
Lysande Stigen har ingen “analys av det omgivande samhället”, “inga planer på hur samhällsomvandligen ska gå till” efter erövrandet av makten.  (Kumm, Björn, Terrorismens historia, s 206)

VÅR UPPFATTNING
I USA kallar de sitt peruanska skräckvälde för demokrati men de har i alla fall klart för sig att PKP:s mål är konfiskera de imperialistiska företagen. Enligt Kumm har PKP ingen analys och ingen plan. Var får han det ifrån? (www.redsun.org/pcp_doc/pcp_0788.htm)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar