måndag 14 februari 2011

Peru Informations första medlemsmöte!

Vi höll vårt första medlemsmöte idag. På programmet stod: introduktion, tre föredrag,  två nyskrivna sånger och planering för den fortsatta affischeringskampanjen. En viktig punkt på programmet var varför vi arbetar med att stödja just folkets kamp i Peru. Följande tre skäl argumenterade vi för:

1. Den nya makten, de befriade områdena. Om man vill se hela det imperialistiska systemet försvinna så måste man stödja den kamp som verkligen bryter ner det imperialistiska systemet och bygger upp något nytt, ett verkligt alternativ. Om man inte bygger upp något nytt som ersätter det imperialistiska systemet blir kampen delvis förgäves eftersom det imperialistiska förtrycket kommer att bestå även om man utvecklar en kraftfull anti-imperialistisk rörelse.

2. Nationellt oberoende. Det svenska folket och det peruanska har i grunden samma intressen att försvara principen om nationellt oberoende. Alla folk har rätten att vara herrar i sitt eget hus. I Peru kontrollerar imperialisterna, framförallt USA hela den ekonomiska processen och intervenerar allt mer militärt. Det peruanska folket har precis som det svenska rätt att vara herrar i sitt eget hus.

3. En ny demokratisk revolutions seger kommer kraftigt att bidra till att slå tillbaka de angrepp mot folken som monopolkapitalisterna har gjort de senaste 30 åren över hela världen genom privatiseringar och nedskärningar. Under större delen av 1900-talet fram till 80-talet gjorde monopolkapitalisterna eftergifter pga av revolutionärernas kamp och revolutionernas segrar. Vid början av 80-talet uppfattade de att hoten från de revolutionära folken var undanröjda och de började beröva oss de rättigheter som vunnits. Massiva nedskärningar, privatiseringar, dramatiskt ökad hets i arbetslivet och försämringar av socialförsäkringssystemen blev resultatet. Det svenska folket i grunden ett intresse i att bidra till den demokratiska revolutionens seger i Peru som ett kraftigt slag mot monopolkapitalisternas allmänna angrepp och som en del i kampen för att de åter skall känna att hotet i högsta grad är levande.

Vi klargjorde även vårt program för vår organisation vilket är att skapa stöd för programmet för den demokratiska revolutionen i Peru (se tidigare blogginlägg).

Om affischeringskampanjen. Alla deltagare fick några USA UT UR PERU!-affischer och de kommer att sättas upp i vitt skilda delar av Stockholm. Vi har för avsikt att fortsätta med nya affischeringskampanjer ända till segern är vunnen i Peru.Vi hade även en ny affisch:
EN KAMERAMAN TILL VIZCATÀN!-affischen visades upp och kommer att sättas upp i några ex. Det behövs dock göras några ändringar så att syftet med affischen blir mer begripligt.Vi har satt som mål att få ihop 15,000 kr till den 5:e april 2012 så att vi kan skicka en journalist till Vizcatán-området i Peru. Syftet med att skicka en journalist dit är för att sprida information om folkets kamp och det pågående folkmordet.

Efter dagens möte har vi nu:

155 skr och 3 euro-cent.

Kampen fortsätter och en stor kamratlig kram till alla som bidrog till uppstartsmötet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar